Материали 1-10 от 7

Държавно-политическо развитие на Княжество България 1879-1885 16 стр.

Държавно-политическо развитие на Княжество България (1879-1885)

В резултат от десетилетните освободителни борби на българите и на Руско-турската война от 1877-1878 г. на Балканите се появява нова, макар и зависима от султана държава – Княжество България...
silviQ
8 0
Антиосманска съпротива на българите 15-17 век 9 стр.

Антиосманска съпротива на българите (15-17 век)

През 1396 г., с покоряване на видинското царство, османците наложили своята власт над българското общество. Още в процеса на завоеванието започнала трайна трансформация в живота на българите, която ги превърнала в подчинен на империята народ...
mOn
28 0