Материали 1-10 от 100

Социално-религиозни учения и движения в Средновековна България Х-XIV век 11 стр.

Социално-религиозни учения и движения в Средновековна България (Х-XIV век)

След покръстването на българския народ, осъществено по време на управлението на Княз Борис I (852-889), основа на философско-мирогледната система на българския народ става християнската религия...
rusev02
0 0
Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България 69 стр.

Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България

В продължение на три десетилетия българската дипломация упорито работи за укрепване на държавния суверенитет на страната. Въпреки различията помежду си всички правителства се придържат към линията на постъпателно еманципиране...
ndoe
0 0
България и Антантата през Първата Световна Война 43 стр.

България и Антантата през Първата Световна Война

Политическа борба в Цариград в истинския смисъл на думата почти нямаше. Симпатиите към Централните сили бяха много по-силни. Едва ли можеше да става въпрос за съюз с Антантата...
lubega
0 0
Добруджански въпрос 47 стр.

Добруджански въпрос

Безспорните права на България над Южна Добруджа, жестокостта на румънската колонизация и естественият стремеж на българите от този край към своето отечество създават в навечерието на войната една истинска национална треска за освобождение на поробена...
silviQ
0 0
Вътрешна борба по въпросите на международната ориентация на България 28 стр.

Вътрешна борба по въпросите на международната ориентация на България

Революционните промени, настъпили след 1989 г. .в българското общество, коренно промениха вътрешната и външната среда на българската международна политика...
cblock
0 0
Следвоенното десетилетие на българската външна политика 1944-1955 12 стр.

Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955)

В края на 40-те години в развитието на международните отношения се разгръща нова страница. Вече е решена основната военнополитическа задача - разгромът на хитлеристка Германия и нейните съюзници...
cblock
0 0
Българо-гръцките отношения 1924 - 1925 г 16 стр.

Българо-гръцките отношения 1924 - 1925 г.

Протоколът Политис-Калфов от 1924 г. през септември 1923 г., като се възползва от настъпилото след подписването на Лозанския договор подобрение в българо-гръцките отношения, българският външен министър...
lubega
0 0