Материали 1-10 от 11421

Развити теми по Външна търговия за гимназиите 34 стр.

Развити теми по Външна търговия за гимназиите

Валутата или валутната единица е названието на паричната единица на дадена страна, когато трябва да се съпоставя с други парични единици, т е когато в определена степен тя изпълнява функцията на световни пари.
messi
0 0
Какво трябва да знаете за литературноинтерпретативното съчинение за да успеете на зрелостния изпит 336 стр.

Какво трябва да знаете за литературноинтерпретативното съчинение, за да успеете на зрелостния изпит

Това е вид литературно съчинение, което представлява целенасочена, задълбочена и аргументирана интерпретация на художествен текст или откъс от него във връзка с формулираната в заглавието тема.
messi
0 0
 Електромагнитно поле ЕМП Диференциална форма на законите на Максуел 23 стр.

. Електромагнитно поле (ЕМП). Диференциална форма на законите на Максуел.

ЕМП е особен вид материя, която има непрекъснато разпределение в пространството във вид на електромагнитни вълни. ЕМП се среща и с прекъсната, дискретна структура във вид на кванти – фотони. Електромагнитното поле се разпространява със скорост км/s във
messi
0 0
Теми по корпоративно Управление за гинмазиите 13 стр.

Теми по корпоративно Управление за гинмазиите

Понятието корпорация означава "обединение (съюз) на хора с общи интереси". Но едно обединение става корпорация, тогава когато функцията "собственост" се отделя от функцията "управление".
messi
0 0