Материали 71-80 от 121

Последни години от властването на Борис I 15 стр.

Последни години от властването на Борис I

Наследил от предшествениците си силна и жизнена държава, но претърпявайки поражения в почти всички водени от него войни, княз Борис I (852-889 г.) предприема далновидни стъпки, които предопределят историческия жребий на България...
ndoe
1 0