Материали 1-10 от 121

История славянобългарска на Паисий Хилендарски- зов за национално само осъзнаване 4 стр.

"История славянобългарска" на Паисий Хилендарски- зов за национално само осъзнаване

След петвековно робство за българския народ идва време да открие и да се върне към историческите си корени и националната си идентичност....
silviQ
14 0
Антиосманска съпротива на българите 15-17 век 9 стр.

Антиосманска съпротива на българите (15-17 век)

През 1396 г., с покоряване на видинското царство, османците наложили своята власт над българското общество. Още в процеса на завоеванието започнала трайна трансформация в живота на българите, която ги превърнала в подчинен на империята народ...
mOn
28 0
Априлско въстание 41 стр.

Априлско въстание

Априлското въстание от 1876 година е масово въоръжено въстание на българите в Османската империя. То избухва на 20 април по стар стил в Копривщица. Въпреки че е неуспешно, то представлява своеобразен пик на българското националноосвободително движение....
ivan40
20 1
Априлско въстание 28 стр.

Априлско въстание

Априлското въстание от 1876 година е масово въоръжено въстание на българите в Османската империя. То избухва на 20 април по стар стил в Копривщица и е организирано от Българския революционен централен комитет...
ivan40
11 2