Материали 1-10 от 331

Сравнителен анализ на влиянието на БВП върху равнището на СРЗ за страната 12 стр.

Сравнителен анализ на влиянието на БВП върху равнището на СРЗ за страната

Същност и функции на работната заплата; данни за средната работна заплата за периода 1990-2010 г. БВП като основен макроикономически измерител. Анализ на растежа на БВП и размера на СРЗ за посочения период...
messi
76 14
Зависимост между средната работна заплата и инфлацията за периода 1990-2010 г 10 стр.

Зависимост между средната работна заплата и инфлацията (за периода 1990-2010 г.)

Реферат, съдържащ графики, таблици и диаграми, свързани с основните икономически понятия - инфлация и средна работна заплата, обхващаш периода 1990-2010 година, придружен с изводи и анализ на посочените данни....
mOn
77 9
Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1989-2009г 8 стр.

Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1989-2009г.

Работната заплата или цената на работната сила е стойностна категория, която се налага в пазарното стопанство като универсална икономическа форма и започва да функционира в най-широки мащаби...
mOn
44 8
Мотивационен профил на персонала 8 стр.

Мотивационен профил на персонала

Представеният материал разглежда изготвянето на мотивационен профил на част от персонала на ЕООД "MООП" Методика. Методиката за разработване на мотивационен профил на персонала на фирмата в български условия е подробно описана от Йосиф Илиев...
nezabravima
21 8