Материали 1-10 от 331

Управление на човешките ресурси във фирма ЕТИрим Иван Иванов 7 стр.

Управление на човешките ресурси във фирма ЕТ„Ирим – Иван Иванов”

Целта на настоящата курсова работа е да се определи мотивацията на човешките ресурси и по-точно мотивацията на производствения и управленския персонал в ЕТ„Ирим – Иван Иванов”, гр. Русе, чрез разработване на анкетни карти. Предмет на курсовата работа е
myjkarkata
0 0
Младежите и пазара на труда 17 стр.

Младежите и пазара на труда

Мoжe би нaй-oснoвнaтa прeдпoстaвкa зa oцeлявaнe нa oбщeствoтo кaтo oргaнизaция e възпрoизвoдствoтo нa чoвeшкият рeсурс, a oт тaм и смянaтa нa сaмитe пoкoлeния. Въпрeки всички икoнoмичeски, пoлитичeски и идeoлoгичeски прeмeждия в стрaнaтa...
ivan40
0 0
Лидерство и устойчиво развитие на организацията 71 стр.

Лидерство и устойчиво развитие на организацията

Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси във фирма да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси...
lubega
0 0
Състояние на пазара на труда в условията на криза 12 стр.

Състояние на пазара на труда в условията на криза

В условията на развихрящата се финансова и икономическа криза, каналите за преноса й в страната включват и пазара на труда. Схемата, по която очакваме да се пренесат негативните влияния, се състои от няколко взаимовръзки...
ivan40
0 0
Безработица същност видове причини 16 стр.

Безработица – същност, видове, причини

Един от централните моменти на макроикономическата теория е въпросът за заетостта и безработицата. Той има многопланово значение, защото, от една страна, заетостта и безработицата са едни от съществените индикатори на икономическото състояние...
ivan40
0 0
Одбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции 13 стр.

Одбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции

Относно: подбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции - директор "Връзки с обществеността" и въвеждане на ефективна система за управление на кариерата на служителите в организацията...
dannyboy
0 0
Лекции по иконимика на труда 28 стр.

Лекции по иконимика на труда

Трудов пазар - същност, възникване. Фактори на търсенето и предлагането. Видове трудови пазари. "Идеални" и реален пазар. Регулиране на трудовия пазар. Характеристика на трудовия пазар в България. Заетост - същност и видове...
silviQ
0 0