Материали 1-10 от 17

Лицензиране на авторското право при кабелни телевизии 81 стр.

Лицензиране на авторското право при кабелни телевизии

Години наред кабелните оператори съществуваха без контрол и без санкции заради липсата на законодателство. Почти две години НСРТ и Държавната комисия по далекосъобщенията (ДКД) също забавиха лицензирането на кабелите...
lubega
0 0
Лицензиране на авторското право при мултимедийни продукти 66 стр.

Лицензиране на авторското право при мултимедийни продукти

Целта на дипломната работа е да се разгледат съвременните възгледипо отношение лицензионния режим и авторското право при мултимедийните продукти...
lubega
0 0
Авторското договорно право 66 стр.

Авторското договорно право

Авторското договорно право има сравнително кратка история. То се появява и развива през ХХ век, в резултат на развитието на учението за съвременната социална държава...
cblock
0 0
Интелектуална собственост 21 стр.

Интелектуална собственост

В широк международен аспект интелектуалната собственост се разглежда като обхващаща индустриалната собственост, авторското право и сродните му права. Неин обект са продуктите на човешкия интелект...
ivan40
10 3
Патентно право 21 стр.

Патентно право

Това е правото на интелектуална собственост. Тя се извършва пред патентно ведомство; патентното ведомство на Република България е държавен орган за правна закрила на обекти на индустриална собственост...
aronn
10 2
Поява и развитие на обективното патентно право 18 стр.

Поява и развитие на обективното патентно право

Изобретения в днешния смисъл на думата, т.е. нови, неочевидни и промишлено приложими решения на технически задачи, безспорно са се появявали още в древността...
daniche90
5 0