Материали 1-10 от 17

Интелектуална собственост 21 стр.

Интелектуална собственост

В широк международен аспект интелектуалната собственост се разглежда като обхващаща индустриалната собственост, авторското право и сродните му права. Неин обект са продуктите на човешкия интелект...
ivan40
10 3
Пищови по право на интелектуалната собственост 11 стр.

Пищови по право на интелектуалната собственост

Пищовите са предназначение за избирателна дисциплина и представят най-важните аспекти от правото на интелектуална собственст, като са разработени изцяло по конспекта за ЮЗУ...
gecata_maina
10 2
Патентно право 21 стр.

Патентно право

Това е правото на интелектуална собственост. Тя се извършва пред патентно ведомство; патентното ведомство на Република България е държавен орган за правна закрила на обекти на индустриална собственост...
aronn
10 2
Поява и развитие на обективното патентно право 18 стр.

Поява и развитие на обективното патентно право

Изобретения в днешния смисъл на думата, т.е. нови, неочевидни и промишлено приложими решения на технически задачи, безспорно са се появявали още в древността...
daniche90
5 0