Материали 1-10 от 17

Албанският синдром като движещ фактор на етномалцинственият конфликт в Македония през 2001г 22 стр.

“Албанският синдром” като движещ фактор на етномалцинственият конфликт в Македония през 2001г.

Република Македония винаги е криела в себе си големи етнически страсти, които са в състояние да разбунтуват целият Балкански полуостров. Конфликтът от 2001г. слага край на една изкуствено налагана идея за Македония като страна, в която не съществуват...
cblock
0 0
България и света-изправени пред проблема с малцинствата 3 стр.

България и света-изправени пред проблема с малцинствата

Считайки, че е необходимо да бъде създадена атмосфера на търпимост и диалог, за да може културното многообразие да бъде източник и фактор не за разделение, а за обогатяване на всяко общество...
ivan40
6 0
Етноцентризмът като общностно психично явление Основни свойства на етническите стереотипи 10 стр.

Етноцентризмът като общностно психично явление. Основни свойства на етническите стереотипи.

Теорията за етноцентризма е стартова точка за разбирането на психологичния аспект на груповите отношения – кои индивиди и защо развиват конкуренция, конфликти или хармонични отношения. Счита се, че повечето етноцентрични хора са....
ivan40
0 0
Етноцентризмът като общностно психично явление Основни свойства на етническите стереотипи 10 стр.

Етноцентризмът като общностно психично явление. Основни свойства на етническите стереотипи.

Теорията за етноцентризма е стартова точка за разбирането на психологичния аспект на груповите отношения – кои индивиди и защо развиват конкуренция, конфликти или хармонични отношения. Счита се, че повечето етноцентрични хора са....
dannyboy
0 1
Интеграция на етническите малцинства в България Основни подходи и предизвикателства 13 стр.

Интеграция на етническите малцинства в България. Основни подходи и предизвикателства.

Малцинствата са част от националната държава. Те са обществени групи, които се отличават от мнозинството на населението в дадена държава по расови, народностни, езикови, религиозни и други черти...
cblock
15 4
Интеграция на ромите 12 стр.

Интеграция на ромите

В последните години на преход в българското общество се утвърждава моделът на демократичен плурализъм, защита правата на човека и основните човешки свободи. Всяка община в България има за цел да продължава успешно да върви по пътя на обществено...
rusev02
0 0
Кристиян Джордано мафията и ситуацията в България 15 стр.

Кристиян Джордано, мафията и ситуацията в България

Кристиян Джордано е роден през 1945 г. в Лугано (Швейцария), но по националност е италианец. Висшето си образование завършва в градовете Берн и Хайделберг. През 1973 г. защитава докторат по социология в Хайделберг...
ndoe
9 0
Култура Основни аспекти на културата по измерения - идентичност йерархия психологически пол и добродетел 9 стр.

Култура. Основни аспекти на културата по измерения - идентичност, йерархия, психологически пол и добродетел

Понятието култура (от латински cultura означаващо "да култивира") е понятие с много нееднозначни дефиниции и поради тази многостранност и многопластовост се подлага трудно на единно определение. Различните дефиниции на културата отразяват различ
ivan40
16 1
Маскарадът - културно наследство 11 стр.

Маскарадът - културно наследство

Маскирането е културна универсалия, явление – познато на множество култури, което се среща в различни сфери на живота. Древни общества са маскирали лица, за да контактуват с божественото, поставяли са маска на водача – цар, шеф, фараон, когато се е отправ
Witn355
4 1