Материали 81-90 от 175

Левски Иван Вазов 4 стр.

"Левски" Иван Вазов

Място на творбата в стихосбирката – "Епопея на забравените" започва с "Левски", въпреки че по хронологичен ред делото на Паисий поставя началото на "българското летоброене". Без да омаловажава стореното от Паисий, Вазовата ху
loli
7 0
Старогръцка лирика 21 стр.

Старогръцка лирика

Той е стихотворна стъпка, съставена от една кратка и една дълга сричка. Обикновено ямбичната поезия се изразява в остри и хапливи нападки към нького, разсъждения и преживявания, които са силно субективно оцветени. Представители на този жанр...
messi
29 4
Образът на едип цар 1 стр.

Образът на едип цар

Едип се проявява като добър управник който е готов на всичко за да помогне на народа си. Изпраща Креон да се допита до царица Пития в Делфи какво да направят за да се избавят ...
mOn
21 0
Толерантност 1 стр.

Толерантност

Толерантността не е природно заложена, а е придобито качество на човешко поведение. Толерантността е най-необходимото качество на човека, едно от условията на добрия тон. Тя означава търпимост към друг, различен от нашия начин на живот.....
nerven
8 2
Епопея на забравените 15 стр.

"Епопея на забравените"

Одата "Левски" е първата от цикъла "Епопея на забравените" и именно тя успява окончателно да превърне образа на Левски в това, което познаваме днес. Композицията на творбата е разделена отчетливо на две части. първата е своеобразен, ма
mOn
26 2