Материали 1-10 от 5

Природоресурсен потенциал на света 2 стр.

Природоресурсен потенциал на света

Обществото има разнообразни потребности и за тяхното задоволяване са необходими различни ресурси. Понятието ресурс означава, средство или запас от нещо, което човек може да използва при необходимост...
messi
8 0
Дълготрайни материални активи 14 стр.

Дълготрайни материални активи

Основните изисквания за счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи са нормативно определени в Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия и Международните счетоводни стандарти...
cblock
4 0