Материали 1-10 от 1

Молекулен абсорбционен спектрален анализ маса 7 стр.

Молекулен абсорбционен спектрален анализ /маса/

В заключение може да се отбележи, че ас е метод за елементен анализ на много метали, тъй като резултатът не се влияе от съединението, в което е включен елементът. Методът е много чувствителен и селективен и намира все по- широко...
nerven
25 0