Материали 1-10 от 6

България по време на втората световна война 27 стр.

България по време на втората световна война

Подписване на тристранния пакт – Германия, Италия и Япония влизат в него през октомври 1940г. Цар Борис iii получава заплаха от английския крал, че ако България се присъедини към силите на тристранния пакт, то българските земи...
cblock
153 27
Букурещки мирен договор 1886 г 1 стр.

Букурещки мирен договор 1886 г.

Между България и Сърбия. След победата на България в Сръбско-българската война 1885 в Букурещ била свикана мирна конференция между Османската империя и България, от една страна, и Сърбия — от друга (23. I — 19. II. 1886)....
mOn
6 0