Материали 91-100 от 175

Постижения на националната култура 12 стр.

Постижения на националната култура

Тридесетте мирни години, позволяват на българите да направят поредния си опит след Възраждането да наваксат вековното икономическо, политическо и културно изоставане в модернизацията, за да се нареди България редом с другите европейски държави...
loli
97 1
Въздействието на цветовете в комуникацията 17 стр.

Въздействието на цветовете в комуникацията

Универсалните значения на цветовете показват, че чрез цвят се реализира комуникация между хората. Равнищата на комуникация чрез езика на цветовете днес са подсъзнанието и неосъзнатото...
emoto_92
16 0
Глобално затопляне 13 стр.

Глобално затопляне

Същност на глобалното затопляне. Глолбалното затопляне представлява едно много силно и трайно затопляне на нашата планета. То би било доста опасно и дори смъртоносно не само за нас, но и за цялата планета Земя...
lubega
34 3
Валчести тела в архитектурата 22 стр.

Валчести тела в архитектурата

Цилиндър. Определение – тяло, повъхнината на което се състои от два кръга и цилиндрична повърхнина наричаме цилиндър. Прав кръгов цилиндър получаваме, като завъртим правоъгълник около една от неговите страни...
messi
147 2