Други

Основни понятия - алтернатива, алтернативен разход

Основни понятия - алтернатива алтернативен разход
(0 от 0 гласували)

Основни понятия – алтернатива, алтернативен разход.

(икономика)

 

 

Алтернатива (от лат. едно след друго)

 

   Наложителна необходимост да се избере само една възможност от две или няколко възможности взаимноизключващи се.

 

Алтернативен разход (Opportunity Cost)

 

   Количеството от дадено благо, което се жертва (инвестиционни блага), за да се добие една условна допълнителна единица от др. блага при осъществяване на нов алтернативен избор.

 

   Алтернативните разходи са основна категория в анализа на човешките решения, която съдържа в себе си идеята за ограничеността на ресурсите. С наличните ресурси могат да се задоволят само някои – а не всички – човешки желания. Това означава, че всяко решение, включително законодателно, е избор на една възможност пред друга, избор на един резултат пред друг. Затова алтернативната цена е в основата на измерването и на разходите, и на ползите от регулирането. Алтернативният разход от едно законодателно решение е пропуснатият резултат (от отхвърлената възможност) при това решение. Той представлява пропуснатата полза от една друга употреба на ресурсите, различна от тази, която е регулативно наложена.

 

Алтернативните разходи на дадено регулиране най-често съдържат поне:

разходи по съобразяването

разходи по прилагането

пропусната добавена стойност (от ограниченията върху стопанска дейност)

дискомфорт или неудобство

загуба на време

увеличен риск

 

За да има сравнимост, най-удобно е представянето на тези разходи в пар

Основни понятия - алтернатива, алтернативен разход

Коментари