Други

Основният икономически проблем

Основният икономически проблем
(0 от 0 гласували)

Основният икономически проблем 

 

Основният икономически проблем е, че ресурсите са оскъдни по отношение на целите, за които те биха могли да бъдат изпозваеми и ползотворни. Трябва да се направи избор за това как да се използват резурсите. Основният икономически проблем е и "липсата на избор". Ресурсът е средство за подпомагане.

 Има два основни вида на ресурса:

  • Физически (природни) ресурси - такива като петрол, климат, вода, минерали, горите и риболова.
  • Човешки ресурси - хора и различните им умения.

Оскъдните ресурси могат да бъдат разделени в четири основни съставки: земя, труд, капитал и предприятието. Земята включва всички природни ресурси; труда включва всички физически и умствени усилия; капитал включва машини и други продукти, които излизат в бъдещо производство и предприятието е изкуството за съчетаване на останалите три фактора в процеса на производство.

 Недостига може да се разглежда като резултат от липсата на достъпност на ресурсите, от хората – ненаситни на ресурси или комбинация от двете.

Тъй като ресурсите са оскъдни, то трябва да се направи избор за това как да ги използваме по най-добрия и рационален начин. Това правило важи за организациите и  обществото като цяло.

Основният икономически проблем

Коментари