Биология

Мускулна система

Мускулна система
(0 от 0 гласували)

 

 

МУСКУЛ

Орган у животните и човека, способен да се съкращава под действието на нервни импулси. Скелетните мускули са изградени от снопчета напречнонабраздени мускулни влакна и чрез сухожилия (съединителнотъканни влакна) се прикрепват към костите. По форма биват плоски, вретеновидни, перести, пръстеновидни, двуглави, триглави и др.; по функция - сгъвачи, разгъвачи, приводящи, отводящи и др.; при задружно действие - синергисти, при противоположно действие - антагонисти. Гладките мускули образуват цялата мускулатура на тялото на безгръбначните (без членестоногите и някои мекотели); у гръбначните са в състава на стените на кухите вътрешни органи, кръвоносните съдове и на много жлези. Особен вид мускул е сърдечният.

  • МУСКУЛНА СИСТЕМА

мускули система

Мускулна система

Коментари