Биология

Нервна система

Нервна система
(0 от 0 гласували)

 

 

Тя представлява милиони свързани помежду си нервни клетки наречени още неврони. Тя ръководи, координира и интегрира функциите на вички останали органи и системи. Състои се от Периферна нервна система, която представлява мрежа от нерви и централна нервна система (главен, малък, продълговат и гръбначен мозък). Периферните нерви произлизат от 12-те чифта черепно-мозъчни и от гръбначно-мозъчните нерви. При животните нервната система кодира дейността на мускулите, следи за правилно функциониране на органите, отправя и спира сигнали от сетивните органи, реагира на измененията в условията на външната и вътрешната среда.

Нервна система

Коментари