Биология

Дихателна система

Дихателна система
(0 от 0 гласували)

 

 

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

Съвкупност от органи на дишането у гръбначните, включително някои риби. Осъществява и гласообразуването. Дихателната система на повечето гръбначни е изградена от въздухоносни пътища (носна кухина, гръклян, трахея, бронхи) и от орган на газовата обмяна (бял дроб).

  • ГЪЛТАЧ , глътка, фаринкс

Орган на храносмилателната и дихателната система у гръбначните и човека. Съединява устната кухина с хранопровода. Има 3 части: носова, устна и гръклянова. Стената му е изградена от напречнонабраздени мускули и е покрита с лигавица. Основно заболяване: фарингит.

 

  • ХРАНОПРОВОД

Тръбест мускулест орган на храносмилателната система, свързващ гълтача и стомаха. У човека с дължина 25-30 cm. Провежда храната чрез съкращения на мускулния слой (перисталтика).

 

  • ГРЪКЛЯН , ларинкс

Гласообразуващ орган на дихателната система у човека и сухоземните гръбначни. Разположен между гълтача и трахеята. Има скелет от хрущяли и собствени мускули. В кухината му се изопват гласните връзки, които ограничават гласната цепка. От нейната ширина и от състоянието на гласните връзки (дължина, дебелина, степен на изопване) зависят качествата на гласа. Основно заболяване - ларингит.

 

  • БЯЛ ДРОБ

Чифтен орган на дихателната система у сухоземните гръбначни и някои риби. Разположен е в гръдния кош. Изгражда се от разклонения на бронхите, които завършват с многобройни мехурчета (алвеоли). През тънките стени на алвеолите става обмяна на кислород и въглероден диоксид между въздуха и кръвта (газова обмяна). Болести: бронхиална астма, емфизем, пневмония, туберкулоза и др. Виж дихателни органи.

 

  • ТРАХЕЯ , дихателна тръба

Част от дихателните пътища на гръбначните, разположена между гръкляна и бронхите; у човека с дължина 11-13 cm. Стената и е изградена от хрущялни полупръстени, съединителна тъкан и гладки мускулни влакна, покрита е с лигавица, богата на жлези. В долната си част се разклонява на 2 бронха.

 

  • БРОНХИ

Въздухоносни пътища на белия дроб. Различават се главни, лобарни, сегментални бронхи; образуват бронхиално дърво. Завършват с бронхиоли, свързани с алвеолите. Стената им е изградена от хрущялни пластинки и гладки мускулни влакна, покрита е с лигавица.

 

  • ПЛЕВРА

Съединителнотъканна ципа, покриваща белия дроб (висцерална плевра) и гръдната кухина (париетална плевра). Отделя течност, улесняваща движенията на белия дроб.

 

  • ДИАФРАГМА

Плосък мускул, който разделя гръдната от коремната кухина на човека и бозайниците. Участва в дишането - при съкращаване се спуска надолу и увеличава обема на гръдния кош.

Дихателна система

Коментари