Уроци 50-60 от 57

Начало на славянобългарската книжнина

Начало на славянобългарската книжнина

Начало на славянобългарската книжнина. Създаване на славянската писменост. Кирил и Методий – първи славянски просветители. Моравската мисия на двамата братя и резултатите от нея. Възникване на Плисковско-Преславската и Охридската книжовни и културни школи
Dimova
2239 0
България в годините на управлението на Княз Борис

България в годините на управлението на Княз Борис

България в годините на управлението на Княз Борис I. Външна политика (852 – 863 г.). Обществено-икономически и политически предпоставки за приемане на християнството. Покръстване на българите. Процесът на християнизация и реакцията срещу него. Дипломацият
Dimova
2130 0
Демократизъм

Демократизъм

Демократизъм - същност (значение), особености, държавно устройство: Свободни и честни избори на държавната власт от гражданите; Общовалидно право на гласуване; Правото да избираш и да бъдеш избран; Свобода на словото; Свобода на сдруженията. Демократическ
Simonsita
1934 0
Авторитаризъм

Авторитаризъм

Авторитаризъм - същност (значение), Авторитаризмът може да съществува под различни управления: Абсолютните монархии. Диктатурата е винаги авторитарна (но може да е и тоталитарна). Авторитарни страни.
Simonsita
2669 0
Тоталитаризъм

Тоталитаризъм

Тоталитаризъм - същност (значение), възникнал след Първата световна война, тоталитарни държави, основни разновидности на тоталитарното управление (комунизъм, фашизъм, националсоциализъм)...
Simonsita
1587 0
Критичен анализ на документ номер 5

Критичен анализ на документ номер №5

Критичен анализ на документ номер №5 „Моралните последици от войната”. 1.Вид на документа? 2.Автор? Ерих Мария Ремарк. 3.Дата на съставяне? 1928 г. 4.Основна тема? 5.Ключови думи? „убийство”, „смърт”, „мъртвец”, „жена”, „деца”, „родители”, „печатар”. 6.Ли
Simonsita
3391 0