Уроци 40-50 от 57

НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ

НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ

Неуспехите от 867-1868 г. и героичната гибел на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа пораждат сериозна организационна и идейнополитическа криза в българското националноосвободително движение. В края на 60-те години на ХIХ в. емиграцията остава без ефе
Dimova
2111 0
ЦЪРКОВНО-НАЦИОНАЛНА БОРБА НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ВЪЗРАЖ

ЦЪРКОВНО-НАЦИОНАЛНА БОРБА НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ВЪЗРАЖ

Началото на организираното църковно-национално движение се свързва с т. нар. “търновски” събития. През 1838 г. умира търновският митрополит Иларион Критски. Грък по произход, той е представител на онова крило в Цариградската патриаршия, което води по-умер
Dimova
2055 0
ДВИЖЕНИЕ ЗА НОВОБЪЛГАРСКА ПРОСВЕТА

ДВИЖЕНИЕ ЗА НОВОБЪЛГАРСКА ПРОСВЕТА

Движението за новобългарска просвета и процесът на формиране на възрожденската култура хронологически обхващат цялата възрожденска епоха. За просветното движение горна хронологическа граница може да се приеме 1835 г., когато се открива Габровското .....
Dimova
1997 0
РАННО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

РАННО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

В рамките на възрожденската епоха се осъществяват радикални промени в стопанския, социалния, духовния и политическия живот на българите. Под влиянието на сложен комплекс от вътрешни и външни фактори, производството и търговията в българските земи видимо н
Dimova
3983 0
Управлението на хан Крум

Управлението на хан Крум

Утвърждаване и издигане на българската държава през първата половина на IХ в. Управлението на хан Крум. България при хан Омуртаг. Отношения с Византия и Франкската империя. Завършване на процеса на централизация на българската държава. Административна уре
Dimova
3155 0
СЪЗДАВАНЕ И НАЧАЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВ

СЪЗДАВАНЕ И НАЧАЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВ

Вероятно през пролетта на 681 г. прабългарите започват да плячкосват и Тракия. След катастрофалното поражение при Онглоса Византия не може да се организира за бързи контрадействия. В този момент Империята е обхваната и от сериозни вътрешни борби. При тази
Dimova
2075 0
Борбите на българския народ против турското владич

Борбите на българския народ против турското владич

Преките последици от падането на България под османско владичество засягат всички сфери на живота на българския народ, на неговата материална и духовна култура. Разорено е селското стопанство, разрушени са много градове и крепости. Убийствата, грабежите,
Dimova
2567 0
МОГЪЩЕСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ ЦАР ИВАН АСЕ

МОГЪЩЕСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ ЦАР ИВАН АСЕ

Първият успешен дипломатически акт на цар Иван Асен II се осъществява през 1219 г. Той се възползва от затрудненото положение на унгарския крал Андрей II, който, след като участва в V кръстоносен поход, се връща от Йерусалим. Срещу безпрепятствено премина
Dimova
1825 0
Възстановяване и укрепване на Втората българска дъ

Възстановяване и укрепване на Втората българска дъ

Местните аристократи - братята Асен и Петър - се възползват от разпространилия се слух, че покровителят на Солун св. Димитър е напуснал града и е станал закрилник на българите и, опирайки се на факта, че притежават иконата на светеца, те използват това в
Dimova
1849 0
България при цар Симеон Велики

България при цар Симеон Велики

Политическо и културно могъщество на България при цар Симеон Велики. Симеон Велики – последовател на делото на княз Борис I. Войни с Византия. Войни със Сърбия и Хърватско. Последици от войните. „Златен век“ на българската култура. Развитие на архитектура
Dimova
2310 0