Уроци 30-40 от 57

Втора световна война

Втора световна война

През март, 1939 г. Германия завладява Чехословакия. През април,1939 г. Италия завладява Албания. В тази обстановка Великобритания иска да преговаря със СССР за предотвратяването на фашистката агресия. В същото време Германия предлага на СССР договор за не
Dimova
2469 0
УПАДЪК И КРАЙ НА НА БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА ДЪРЖ

УПАДЪК И КРАЙ НА НА БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА ДЪРЖ

По времето на цар Петър се засилват и социалните противоречия в българското общество. Постепенно българското селячество става зависимо от едрите поземлени собственици – болярството и църквата. Така, от една страна, народът е подложен на разорителните мадж
Dimova
1679 0
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

В началото на ХХ в. Великите сили, бдящи върху цялостта на Османската империя, вече не са единни. Двете новосформирани военнополитически групировки: Антантата (Англия, Русия и Франция) и Тройният съюз (Германия, Австро-Унгария и Италия) стоят на прага на
Dimova
2131 0
България в началото на ХХ в

България в началото на ХХ в.

България в началото на ХХ в. (1901 – 1912 г.). Вътрешна и външна политика на правителствата. Обявяване на независимостта на България през 1908 г. Подем в развитието на индустрията, селското стопанство, транспорта, търговията и кредитното дело през периода
Dimova
1663 0
СЪЕДИНЕНИЕТО НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ С КНЯЖЕСТВО БЪЛГАР

СЪЕДИНЕНИЕТО НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ С КНЯЖЕСТВО БЪЛГАР

Според решенията на Берлинския конгрес Европейска комисия, съставена от представители на Великите сили и Турция, трябва да изработи в тримесечен срок Органически устав на областта Източна Румелия. Тя започва работа в Цариград през септември 1878 г., след
Dimova
1768 0
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

Военновременният етап на ВРУ започва с активните руски действия на Балканите (юни 1877 г.) и завършва с подписването на Санстефанския мирен договор. До края на войната са създадени 8 губернии и 56 окръга. За губернатори се назначават руски висши офицери,
Dimova
1849 0
АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 1876 Г

АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 1876 Г.

На 19 април в Копривщица пристигат заптиета на чело с Неджиб ага с задача да арестуват Тодор Каблешков и по-активните местни дейци. Предупреден за надвисналата опасност, ревоюционният комитет в копривщица провежда спешно заседание и решава да действа. На
Dimova
2240 0