История

Европейската икономическа общност

Европейската икономическа общност
(0 от 0 гласували)

Европейската икономическа общност (ЕИО) е създадена с подписването на Римския договор на 25.03.1957г. от 6 държави - Белгия, Федерална Република Германия, Франция, Италия, Люксембург и Холандия. Римският договор предвижда премахването на търговските бариери между участващите страни. Заедно с това се предвиждат единни външни мита, както и обща търговска политика.Повечето от договорните условия са посветени именно на целта за създаване на митнически съюз и постепенното изграждане на един общ пазар. Договорите за създаване на Европейската Икономическа Общност (ЕИО) и Европейската Атомна и Енергийна Общност (Евратом) поставят началото на процеса на многостранна /многонационална/ интеграция, който променя напълно политическия, икономическия и социалния живот на целия континент. Европейската икономическа общност създава напълно нови по вид и съдържание институции, които са различни от тези на националната държава и непознати в международната политика. Европейските институции работят помежду си по уникален и неповторим начин. Наред с това те са подложени на постоянни промени в институционално, процесуално и съдържателно измерение. Френската позиция, вдъхновена от Жан Моне, създава конкретна възможност за реализирането на подобна стратегия. Чрез сътрудничество в индустрията с въглища, желязо и стомана, Франция може да наблюдава развитието на германската тежка индустрия и да разсее страховете от една нова война. Сътрудничество и съвместното развитие на този ключов индустриален сектор ще премахне враждебността в германско-френските отношения.Успехът на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) поставя основата за развитие на многостранната интеграция. Съставената през 1955 г. комисия от правителствени представители под председателството на белгийския външен министър Пол-Анри Спаак е упълномощена да изготви доклад за по-нататъшни стъпки в посока интеграция в икономическата сфера. Великобритания, поканена на разговорите, се оттегля защото не вижда шансове за реализиране на своите виждания за свободна търговска зона.Тя се присъединява към ЕИО чак през 1973г. "Комисията Спаак" постига съгласие и договорите за създаването на една Европейска икономическа Общност (ЕИО) и Европейска общност за атомна енергия (ЕОАЕ) се подписват на 25 март 1957 в Рим от шестте страни-членки на ЕОВС, и влизат в сила на 1 януари1958.

Европейската икономическа общност

Коментари