История

Тоталитаризъм

Тоталитаризъм
(0 от 0 гласували)

Тоталитаризъм

Тоталитаризъм: (възникнал след Първата световна война).Формата на държавно устройство, при която властта е напълно централизирана и държавата се стреми да регулира и контролира всички аспекти на политическия, социалния и интелектуалния живот.

   Тоталитарните режими са еднопартийни. Управляващата партия и нейната идеология претендират да представляват общата воля и интереси на цялото общество, на всички граждани. Законодателната, изпълнителната и съдебната власт са изцяло подчинени на решенията на партията и нейния водач. Останалите партии са забранени или унищожени. Претенцията на тоталитаризма е, че гражданите са значими не като индивидуални личности, а като част от цялостната система, която подготвя бъдещия ред на обществото и държавата, водени от партията.

  Тоталитарни държави- Бурж. Държава с открита диктатура на монополистична буржоазия, терористични методи на у-ние и режим на произвол и безправие спрямо трудещите се  (хитлеристка Германия, фаш. Итали, франкистка Испания и др.)

Непосредствено след Първата световна война се зараждат три основни разновидности на тоталитарното управление -

комунизъм - в Русия (от 1922 г. СССР)

фашизъм - в Италия

националсоциализъм - в Германия


Тоталитаризъм

Коментари