История

Демократизъм

Демократизъм
(0 от 0 гласували)

Демократизъм

 

 

Демократизъм: форма на държавно устройство, при нея обикновените граждани могат да участват пряко във вземането на решения (за разлика от монархията или диктатурата).

   Демокрация в контекста на държавното устройство се характеризира със следните особености:

Свободни и честни избори на държавната власт от гражданите

Общовалидно право на гласуване

Правото да избираш и да бъдеш избран

Свобода на словото (свободно изразяване и разпространение на алтернативна информация)

Свобода на сдруженията

 

   Форма на д-ва, при която юридически се презнава волята на мнозинството, като източник на властта, равноправието и свободата на гражданите и пр.Една от политическите форми на класова диктатура.Исторически се развива в робожл.,феод. И бурж. Диктатура., която гарантира на трудещите се не само полит. Свободи, но и социални права.

   Демократически държави: Великобритания, САЩ – президентска република, Франция, Швейцария и др.


Демократизъм

Коментари