Уроци 10-20 от 25

Взаимодействие между организмите и средата

Взаимодействие между организмите и средата

В този раздел ще се запознаете с основните принципи на екологията. Екологията е биологична наука, която се занимава със закономерностите на взаимоотношенията както на организмите със средата, в която живеят...
Simonsita
2487 0
Кръв състав на кръвта кръвна плазма

Кръв, състав на кръвта, кръвна плазма

Кръв. Кръвта е част от вътрешната течна среда на организма и неговия транспортен механизъм. Кръвта пренася кислорода от белите дробове, хранителните вещества от храносмилателната система и хормоните от...
Simonsita
1732 0
Развитие на организмовия свят

Развитие на организмовия свят

В резултат на сложни химични взаимодействия през архайската ера се образували първите органични съединения от неорганични самовъзпроизвеждащи се в първите до клетъчни живи същества.В края на на архейската ера се появяват бактерии и синъо-зелени водорасли.
Simonsita
1855 0
Биология БЕЛТЪЦИ методи за изследване

Биология / БЕЛТЪЦИ – методи за изследване

Всички твърдения и схеми за белтъците, дадени в предходния раздел, са изводи, които се основават на внушителни опитни данни. За да се спази духът на научното мислене, би трябвало човек да поиска да се ...
Simonsita
1883 0
Биология - Белтъци - строеж свойства и функции

Биология - Белтъци - строеж, свойства и функции

Белтъците заемат ключово място сред веществата, свързани с живота - или поне с този тип живот, който познаваме. Ако трябва да опишем с две думи химичната му основа, тя е следната: вода и соли за вътрешна среда, липиди за разграничаване на тази среда, нукл
Simonsita
2976 0
Биология - Прокариотна клетка

Биология - Прокариотна клетка

Тема по биология: Прокариотна клетка - Разнообразие на прокариотите, Устройство на клетката, Метаболизъм, Размножаване, Осъществяване на наследствената информация и разпределяне на белтъците, биологичен модел: Escherichia coli, Схващането за "минимален жи
Simonsita
3801 0