Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кога възниква идеята за възпитание и образование чрез изкуството?

  2. Кенет Кларк кой свой сънародник цитира:

  3. Според Ръскин книгата която заслужава най-голямо доверие е:

  4. Художествената и умствената дейност се разглеждат?

  5. Основните методи за възпитание чрез изкуството?

  6. Какъв характер има обучението чрез изкуство?

  7. Изкуствата се разделят на:

  8. Архитектурата е:

  9. За Аристотел изкуството е:

  10. Естетическото възпитание е:

Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание

Тест за педагози от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Изкуство и възпитание". Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:53:43
Предмет: Педагогика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin