Тестове 1-10 от 8

Общообразователна подготовка - Математика
10въпр.

Общообразователна подготовка - Математика

Тестът по общообразователна подготовка се състои от 100 въпроса, обособени в две части с общо десет раздела, всеки раздел съдържа 10 въпроса това е раздела по Математика.
  • 165
Трудност:
70%