Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Числото 3 е решение на уравнението:
  2. Броят на реалните корени на уравнението  Зх2 - 11х  = 2, които са корени и на уравнението √x +  5-х  = 3 e:
  3. От редиците с общ член an не е монотонна редицата:
  4. Сборът на нечетните естествени числа от 15 до 83 е:
  5. Стойносгга на lg 0,00001 е:
  6. Броят на членовете на крайната геометрична прогресия 2, 6, 18,..., 486 е:
  7. В правоъгълния АВС е дадено tgα = 7/24. Стойността на sinα e равна на:
  8. Стойносгга на израза 3 12-√19 . 3 12+√19  e:
  9. След опростяване на израза тест математика при x > 0 и y > 0 се получава:
  10. Вероятността да се сбъдне събитието: „Сборът от точките при хвърляне на два правилни зара да е 4.", е:

Математика ДЗИ тестови задачи

Примерни тестови задачи за ДЗИ 002

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas