Математика ДЗИ тестови задачи

Примерни тестови задачи за ДЗИ 001

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Стойностга на израза cos 510° + sin 480° + cos 840° e:
 2. Най-голямата стойност на функцията f(x) = 3sinx + 2 e:
 3. Функцията f(x) = sinx + 1, g(x) = sinx - 1 и h(x) = x3 + 2 са едновременно:
 4. Вероятността случайно избрана карта от колода от 52 карти да е купа или каро е:
 5. В равнината са дадени 18 точки, никои три от които не лежат на една права. Броят на триъгълниците с върхове в тези точки е:
 6. Триъгълник ABC е правоъгълен (∠C = 90°), ∠CAB = 30°, BC = 6, a L′ е втората пресечена точка на ъглополовящата CL с описаната около триъг. ABC окръжност. Дължината на отсечката BL′ e:
  тест математика
 7. В триъгълник ABC CM e медиана, а N е точка от страната BC, такава че CN = 1/4CB. Ако SABC = аcm2, то SCMN е:
  тест математика
 8. Ако AM = 5, AB = 9, MD = 7, a CD = 2, то около четириъгълника ABCD:
  тест математика
 9. ABCD е ромб, R е радиусът на описаната около триъг.ABC окръжност, a r е радиусът на описаната около триъг.ABD окръжност. Лицето на ромба е:
 10. ABCD е успоредник. Ако ∠DAB = 45°, AD = 3√2 и DC = 4√2, то SD1BD2D e:
  тест математика