Тест от модул Математика в УНСС

Това е ЕПИ тест с въпроси от модул Математика за УНСС.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-06-01 16:42:38
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На кое от изброените неравенства е еквивалентно на неравенството | 2x − 3 | ≤ 7 ?
  2. Момчетата в един клас са 18 и са 45% от броя на всички ученици. Колко е броят на учениците в класа ?
  3. На колко е равно 53-log515?
  4. Изразът epi unss е равен на:
  5. Да се намери първият член a1 и разликата d на аритметична прогресия, за която a1 + a3 = 0 и a2 + a4 = 6.
  6. В кои точки графиката на функцията epi unss пресича координатние оси ?
  7. Колко различни положителни корена има уравнението x4 − 2x2 − 3 = 0 ?
  8. Да се намерят всички положителни стойности на параметъра a , за които уравнението ax2 - 2x + a = 0 има два различни реални корена.
  9. Решенията на уравнението epi unss са:
  10. Кoя е стойността на cotg330° ?