Основни аспекти на ценовата политика на фирма
82 стр.

Основни аспекти на ценовата политика на фирма

Ценовата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най- бързо въздействие върху пазара. Изменението на продажните цени на фирмата може да повлияе върху търсенето, обема на продажбите и приходи от реализацията и да предизвика...
nerven
13 1
Цени и ценообразуване
63 стр.

Цени и ценообразуване

Пазарното ценообразуване е понятие от висш икономически порядък. То се свързва с действието на пазарен механизъм, конкуренция и свободно движение на търсенето и предлагането. На макроикономическо равнище пазарното ценообразуване....
admin
37 3
Елементи и структура на цените Съотношения на цените Разходно-калкулативни методи
22 стр.

Елементи и структура на цените. Съотношения на цените. Разходно-калкулативни методи.

Сравнителни методи. Методи за избор и офериране на пазарни цени. Същност на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи. Етапи при анализ на риска...
cblock
25 1
Елементи и структура на цените Съотношения на цените Разходно-калкулативни методи
20 стр.

Елементи и структура на цените. Съотношения на цените. Разходно-калкулативни методи.

Сравнителни методи. Методи за избор и офериране на пазарни цени. Същност на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи. Етапи при анализ на риска...
silviQ
0 0