Основни аспекти на ценовата политика на фирма
82 стр.

Основни аспекти на ценовата политика на фирма

Ценовата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най- бързо въздействие върху пазара. Изменението на продажните цени на фирмата може да повлияе върху търсенето, обема на продажбите и приходи от реализацията и да предизвика...
nerven
13 1
Елементи и структура на цените Съотношения на цените Разходно-калкулативни методи
22 стр.

Елементи и структура на цените. Съотношения на цените. Разходно-калкулативни методи.

Сравнителни методи. Методи за избор и офериране на пазарни цени. Същност на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи. Етапи при анализ на риска...
cblock
25 1
Елементи и структура на цените Съотношения на цените Разходно-калкулативни методи
20 стр.

Елементи и структура на цените. Съотношения на цените. Разходно-калкулативни методи.

Сравнителни методи. Методи за избор и офериране на пазарни цени. Същност на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи. Етапи при анализ на риска...
silviQ
0 0
Видове публикуеми цени за международните пазари на мед
14 стр.

„Видове публикуеми цени за международните пазари на мед“

Съдържание Въведение ……………………………………………………………………..……….…стр.3 1. Цени на медта от организирани международни пазари……………………..стр.5 2. Справочни цени на медта……………………………………………………...стр.6 3. Средностатистически цени……………………………………………………стр.7 3.1. Средноста
faflaa
0 3
Регулираните цени като инструмент на държавна политика по време на криза
10 стр.

Регулираните цени като инструмент на държавна политика по време на криза

В проекта ще бъде направен анализ на регулираните цени, като инструмент на държавна политика по време на криза. Обект на разглеждане конкретно ще бъдат цените в енергийния сектор...
rusev02
0 0