Педагогика на деца със задръжка в психическото развитие
15 стр.

Педагогика на деца със задръжка в психическото развитие

Децата със задръжка в психическото развитие са група, която ми направи впечатление със своята специфика и особености и ме накара да потърся и да се разровя за повече информация....
dannyboy
4 0
Групи деца - обект на специалната педагогика
12 стр.

Групи деца - обект на специалната педагогика

Както всички научни области така и специалната педагогика непрекъснато се развива. До скоро у нас и в бившите социалистически страни се използваше социално неприемлива терминология, която действаше подтискащо и травмиращо върху хората с увреждания...
gecata_maina
21 2
Специална педагогика
11 стр.

Специална педагогика

От дефектология към специална педагогика. Принципи на специалната педагогика. Общопедагогически принципи. Специалнопедагогически принципи. Ранното въздействие при децата със специални образователни потребности...
ivan40
92 4
Защо днес е актуално да се учи специална педагогика
9 стр.

Защо днес е актуално да се учи специална педагогика

Живеем в глобален и динамичен свят, в който всичко протича толкова бързо, че не можеш да се задържиш на повърхността и да си поемеш въздух - "течението" на живота е толкова бързо, че почти не успяваш да се издигнеш на повърхността...
ndoe
0 3
Обект и предмет на специалната педагогика
7 стр.

Обект и предмет на специалната педагогика

Основни понятия в специалната педагогика - аномално развитие, задръжка в развитието, корекция, компенсация, рехабилитация. Класификация на аномалните деца. Съвременна класификация...
gecata_maina
221 13