Материали 1-10 от 21

Задачи и методи на Специалната педагогика 1 стр.

Задачи и методи на Специалната педагогика

2. ЗАДАЧИ И МЕТОДИ НА СП Задачи: 1.СП изследва същността и характера на разл.нарушения в детското развитие,изяснява основните причини и проявления на нарушенията; 2.СП класифицира според разл.критерии децата с разл.нарушения в развитието; 3.СП се зан
124004013A
32 6
Категории деца обект на специалната педагогика 2 стр.

Категории деца обект на специалната педагогика

Обект на специалната педагогика са 6 категории деца: деца с умствена изостаналост, деца със слухови нарушения, деца със зрителни нарушения, деца с речеви нарушения, деца със невросоматични нарушения, деца със множествени увреждания...
emoto_92
21 0
Деца със слухови нарушения 22 стр.

Деца със слухови нарушения

Слухът е способност на организма да възприема и диференцира звуковите колебалия посредством слуховия анализатор. Слухът предоставя информация чрез звукове, шумове, клипове и има важна роля в развитието на човека...
loli
18 3
Еволюция на отношенията на държавата и обществото към хората с нарушения 16 стр.

Еволюция на отношенията на държавата и обществото към хората с нарушения

От агресия и търпимост към осъзнаване необходимостта към грижа за лицата с отклонения в развититието до 12 в. Осъзнаване възможността за обучение – макар и само на част от децата...
mOn
0 0
Проверка и оценка на деца и ученици със СОП 5 стр.

Проверка и оценка на деца и ученици със СОП

През последните десетилетия ролята на контрола, на изпитването и оценяването на знанията нарасна извънредно много не само в училище, но и в различни сфери на производството и културния живот...
nerven
2 0