България и нейните съседи 1923-1925г
134 стр.

България и нейните съседи 1923-1925г.

Настоящата магистърска разработка, подготвена за специалността - Дипломация и международни отношения, има за задача да се занимае с разглеждането на Княжество България, съседите му и Великите сили в годините след Първата световна война...
nerven
1 0
Външна политика на Република България между двете световни войни
76 стр.

Външна политика на Република България между двете световни войни

Предмет на настоящата дипломна работа е външнополитическият курс на България между двете световни войни. Задачата, която съм си поставил, е изследването на българската външна политика през периода 1919 – 1939 година...
daniche90
0 0
Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България
69 стр.

Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България

В продължение на три десетилетия българската дипломация упорито работи за укрепване на държавния суверенитет на страната. Въпреки различията помежду си всички правителства се придържат към линията на постъпателно еманципиране.
messi
0 0
Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България
69 стр.

Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България

В продължение на три десетилетия българската дипломация упорито работи за укрепване на държавния суверенитет на страната. Въпреки различията помежду си всички правителства се придържат към линията на постъпателно еманципиране...
ndoe
0 0
Развити теми по История на България
59 стр.

Развити теми по История на България

През 681 година благодарение на съвместните усилия на славяни и българи се създава една нова държава на Балканите - България. Тя взаемала територии, принадлежащи на Византийската империя...
ndoe
0 0
България и Антантата през Първата Световна Война
43 стр.

България и Антантата през Първата Световна Война

Политическа борба в Цариград в истинския смисъл на ду¬мата почти нямаше. Симпатиите към Централните сили бяха. много по-силни. Едва ли можеше да става въпрос за съюз с Антантата.
messi
0 0