Материали 51-60 от 65

Математика 2 1 стр.

Математика 2

Биномна ф-ла на Нютон (a+b)n=безкрайни редици-наричаме когато по някакво правило на естествено число n е съпоставено рално число an , n . пример: an=n , an= , an= ще казваме, че ред. аn е сходяща и клони към числото а, ако за полож. число ,такова...
loli
10 0
Пищов по висша математика - 2 част 4 стр.

Пищов по висша математика - 2 част

Числови множества. Интервали. Абсолютна стойност. Функционална зависимост. Функция на една променлива - начини за задаване. Числови редици (редицата като функция). Видове редици. Точка на сгъстяване - сходящи редици. Свойства. Неперово число...
loli
83 1