Материали 1-10 от 65

Статистика 10 стр.

Статистика

Математическата статистика е приложен дял от математиката, основа на която е теорията на вероятностите. Тя е наука за събиране, обработване и интерпретиране на числови данни....
ndoe
4 0