Материали 31-40 от 65

Статистика 10 стр.

Статистика

Математическата статистика е приложен дял от математиката, основа на която е теорията на вероятностите. Тя е наука за събиране, обработване и интерпретиране на числови данни....
ndoe
4 0
Числа и аритметика 3 стр.

Числа и аритметика

Бройната система е начин за представяне на произволно число като се използва съвкупност от цифри и други символи и правилата за тяхното записване. Бройните системи са непозиционни и позиционни....
ndoe
2 0
Математика - готов пищов 2 стр.

Математика - готов пищов

Начална и гранична задачи за уравнение на струна. В равновесно положение струната съвпада с оста Ох. Казваме, че струната извършва напречно равнинно движение, ако се извади от равновесното си положение, то тя се колебае в една равнина...
admin
7 0