Материали 11-20 от 30

Работоспособност и умора Фази и динамика на работоспособността и умората 5 стр.

Работоспособност и умора. Фази и динамика на работоспособността и умората.

Работоспособността се изразява в способността на човек да изпълнява определена по вид и трудност работа за определено време. Работоспособността е съвкупност от физиологични и психични процеси, при наличието на които дадена трудова дейност се извършва...
the_magicer
0 0
Възникване на допълнителната осигурителна система Мястото й в структурата на съвременните осигурителни системи 12 стр.

Възникване на допълнителната осигурителна система. Мястото й в структурата на съвременните осигурителни системи.

Възникване на допълнителната осигурителна система. Мястото й в структурата на съвременните осигурителни системи. Характер на защитата. Покрити рискови и осигурени лица....
the_magicer
0 0
Търговска мрежа на дребно същност функции видове проблеми състояние перспективи 15 стр.

Търговска мрежа на дребно – същност, функции, видове, проблеми, състояние, перспективи

Търговската мрежа на дребно (ТМД) е най-важната съставна част на материално-техническата база на вътрешната търговия. тя включва различни видове магазини, павилиони, будки, сергии, автомати, обекти за развозна и разносна търговия и др...
daniche90
0 0
Стратегии и политики по човешки ресурси 4 стр.

Стратегии и политики по човешки ресурси

Стратегията за потребностите от човешки ресурси представя концепцията за тенденциите в количествените и качествените параметри на необходимите човешки ресурси общо за организацията и по основни структурни звена...
lubega
1 0