Материали 21-30 от 30

Заплащане на труда Видове и форми заплати 3 стр.

Заплащане на труда. Видове и форми заплати.

Работната заплата е парично трудово възнаграждение, определено със споразумение с работодателя и синдикатите, с националното законодателство/ с нормативен акт на правителството, котео по силата на устен или писмен договор работодателят предоставя на...
cblock
0 1
Управление на човешките ресурси и управление на персонала Мотивация за труд Осигуряване на организацията с кадри 4 стр.

Управление на човешките ресурси и управление на персонала. Мотивация за труд. Осигуряване на организацията с кадри

Управлението на човешките ресурси е основна функция на управлението на предприятието. Тя се определя като:1.Част от управлението, което се занимава с работещите хора и с техните взаимоотношение в предприятието. 2. Система от въздействия върху...
nerven
2 0
Управление на човешките ресурси 22 стр.

Управление на човешките ресурси

Това е тема от въпросника за държавен изпит. -Анализ и проектиране на длъжности -Набиране и подбор на човешките ресурси -Преценяване на човешките ресурси -Обучение на човешките ресурси -Управление на възнагражденията на човешките ресурси и т.н.
lubega
1 0
Ценообразуване на факторните пазари Пазар на труда 5 стр.

Ценообразуване на факторните пазари. Пазар на труда

Характеристика на пазарите на икономически ресурси, факторен доход – трансферно възнаграждение и икономическа рента, търсене на икономически ресурси и теорията за пределната производителност и др.
ivan40
2 0
Оценака стимулиране и развитие на персонала в предприятието 3 стр.

Оценака, стимулиране и развитие на персонала в предприятието

Създаването на система за мотивиране и стимулиране е свързана с изследване на особеностите на организацията, потребностите, интересите и очакванията на сътрудниците, които могат да подбудят мотивите за високоефективна дейност при реализиране на целите...
nerven
14 1