Материали 1-10 от 215

АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯПОНЯТИЕ ЗА БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН ПОРЯДЪККРИСТАЛНА СТРУКТУРАМЕЖДУАТОМНИ ВРЪЗКИ ПОЛИМОРФНИ И МАГНИТНИ ПРЕВРЪЩАНИЯ 20 стр.

АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ.ПОНЯТИЕ ЗА БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН ПОРЯДЪК.КРИСТАЛНА СТРУКТУРА.МЕЖДУАТОМНИ ВРЪЗКИ. ПОЛИМОРФНИ И МАГНИТНИ ПРЕВРЪЩАНИЯ

АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ.ПОНЯТИЕ ЗА БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН ПОРЯДЪК.КРИСТАЛНА СТРУКТУРА.МЕЖДУАТОМНИ ВРЪЗКИ. ПОЛИМОРФНИ И МАГНИТНИ ПРЕВРЪЩАНИЯ
aronn
14 0
Акумулатори 12 стр.

Акумулатори

Акумулаторите са вторични химични източници на електричен ток. Всеки обратим галваничен елемент по принцип може да се използва като акумулатор, но практическо приложение имат много малко от тях....
ndoe
43 0
Алфа бета и гама разпадане 9 стр.

Алфа, бета и гама разпадане

Спонтанното разпадане на нестабилни атомни ядра се нарича радиоактивност. При радиоактивното разпадане се излъчват три вида лъчи - алфа, бета и гама. Тези лъчения са невидими за човешкото око, но могат да се разделят и регистрират по определен начин...
the_magicer
105 15
Архимед - физика 11 стр.

Архимед - физика

Архимед е древногръцки математик, астроном, физик и инженер. Pоден e около 287 година пр.н.е. в пристанищния град Сиракуза в Сицилия. Предполага се, че е син на астронома Фидий. Получава образованието си в Александрия...
rusev02
7 1