Материали 51-60 от 214

Електромотор и електромагнитно реле 11 стр.

Електромотор и електромагнитно реле

Първият електромотор е напра-вен през 1831 г. от американския изобретател Джоузеф Хенри. тТой бил миниатюрен демонстрационен модел, който се състоял от лост-кобилица, закрепена върху централна ос...
messi
118 6
Елементарни частици 12 стр.

Елементарни частици

В стандартния модел, на кварките, лептоните и габарит бозоните са елементарни частици. В исторически план адрони ( мезони и бариони, като протони и неутрони ) и дори цели атоми някога са били считани за елементарни частици. Основен...
dannyboy
18 1
Елементарни частици 13 стр.

Елементарни частици

Те са основните градивни блокчета — фундаменти, от които са изградени композитните частици като протоните или неутроните. Стандартния модел във Физиката на елементарните частици класифицира, подрежда и обяснява свойствата и взаимодействията на елементарни
Mony29
253 12
Законът на Oм 10 стр.

Законът на Oм

Георг Симон Ом е немски физик. Роден на 16 март 1789г. в Ерланген, в семейството на Йохан Волфганг Ом и Мария Елизабет Бек. Въпреки че родителите му нямат образование, баща му бил почитан мъж...
emoto_92
11 0
Звездите и тяхната еволюция 12 стр.

Звездите и тяхната еволюция

Звездата е огромно газово кълбо с голяма маса, което под влияние на гравитационните сили се стреми да се свие максимално много, и в резултат на това се повишава температурата в центъра дотолкова, че възниква ядрен синтез....
lubega
1 0
Звукови вълни 12 стр.

Звукови вълни

Когато дадено тяло трепти, в заобикалящия го въздух възникват звукови вълни. Те предизвикват налягане върху тъпанчето на ухото, в резултат на което се възприема звук. Трептенията могат да се предават по въздух и други газове, течности и твърди тела...
the_magicer
33 0