Материали 71-80 от 215

Влакнеста оптика 13 стр.

Влакнеста оптика

Влакнестата оптика това е разделът от физиката, който се занимава със свойствата на оптичните влакна. Оптичното влакно е тънка прозрачна нишка, обикновено направена от стъкло или пластмаса, използвана за предаване на светлина и светлинни сигнали...
daniche90
149 13
Инфрачервениултравиолетови и рентгенови лъчи 13 стр.

Инфрачервени,ултравиолетови и рентгенови лъчи

Инфрачервените лъчи са електромагнитни вълни, чиято дължина е по-голяма от дължината на вълната на видимата светлина, но по-малка от дължината на радиовълните.Универсалният метод за регистриране на инфрачервени лъчи се основава на топлинното им действие.
the_magicer
35 0
Диаграма спектър-светимост 12 стр.

Диаграма "спектър-светимост"

звездите не са хаотично пръснати в пространството на такава диаграма. Голяма част от звездите – 90% се разположили в ивица, наречена Главна последователност , в горната лява част на която се разполагат звездите бели и сини гиганти.....
dannyboy
50 0