Материали 91-100 от 215

Миражи 16 стр.

Миражи

Тези явления се обясняват с изкривяването на лъчите в атмосферата. Така например, когато ниско до земната или водната повърхност е студено, а нагоре температурата се повишава (плътността на въздуха намалява)...
lubega
54 4