Материали 1-10 от 47

Eлектромагнитна индукция 9 стр.

Eлектромагнитна индукция

1. Явления, свързани с променящи се във времето магнитни полета..... 2. Индуцирано в част от движещ се в постоянно магнитно поле проводник.... 3. Самоиндукция..... 4. Взаимна индукция.... 5. Енергия на магнитното поле, създадено от електричен ток...
didji
5 0
Вълни 7 стр.

Вълни

Вълни - Еластични (механични) вълни, Хармоничн (синусоидална) вълна, Линейна хармонична надлъжна вълна, Плоска еластична хармонична вълна и т.н. ..
dannyboy
10 0