Материали 1-10 от 47

Интерференция 3 стр.

Интерференция

Наслагването на вълни с постоянна фазова разлика наричаме интерференция. Самите вълни наричаме кохерентни вълни, а съответните източници – кохерентни източници
dannyboy
23 2