Материали 31-40 от 47

Интерференция 3 стр.

Интерференция

Наслагването на вълни с постоянна фазова разлика наричаме интерференция. Самите вълни наричаме кохерентни вълни, а съответните източници – кохерентни източници
dannyboy
23 2
Вълни 7 стр.

Вълни

Вълни - Еластични (механични) вълни, Хармоничн (синусоидална) вълна, Линейна хармонична надлъжна вълна, Плоска еластична хармонична вълна и т.н. ..
dannyboy
10 0