Материали 1-10 от 16

Митнически съюз и единнен пазар 14 стр.

Митнически съюз и единнен пазар

Европейският съюз е с население от 500 милиона души и създава приблизително 30 % от номиналния брутен световен продукт. Съюзът има трикомпонентна структура ( структура на "трите стълба" ). Най - важната част ...
ivan40
7 1
Европейски съюз 14 стр.

Европейски съюз

Европейският парламент е единствената пряко избирана институция, която представлява гражданите на Европейския съюз. Заедно със съвета на Европейския съюз той осъществява законодателната власт на ЕС...
nerven
42 1
Eнергетиката в Бълтария плюсове и минуси от пресъединяването ни в Европейския съюз 8 стр.

Eнергетиката в Бълтария – плюсове и минуси от пресъединяването ни в Европейския съюз

В настоящия реферат, ще се опитам да разгледам обстойно и всеобхватно енергетиката на страната ни, преди присъединяването ни в Европейския съюз и след това...
nerven
3 0
История и предпоставки за създаването на ЕС 11 стр.

История и предпоставки за създаването на ЕС

През миналия век 2 световни войни започват от Европа и разтърсват не само Стария континент, но и целия свят. Идеята за обединена Европа се открива още през Средновековието, когато кралят на Бохемия Иржи Подебрат отправя искане към Франкската империя...
gecata_maina
10 0
Учебен материал по евроинтеграция 22 стр.

Учебен материал по евроинтеграция

Определение и видове интеграция. "Регионална икономическа интеграция" (РИИ). Общоприетото днес определение за РИИ гласи: висша степен на интернационализация на стопанския живот на две (или повече) съседни...
emoto_92
18 0
Втори стълб - Обща политика в областта на външните отношения и сигурността 25 стр.

Втори стълб - Обща политика в областта на външните отношения и сигурността

Договорът за Европейския съюз, подписан в Маастрихт на 7 февруари 1992 г., влезе в сила на 1 ноември 1993 г. след ратифицирането му от дванадесетте национални парламента на страните-членки на Европейския съюз тогава...
loli
1 0
Структурни фондове на Европейския съюз 27 стр.

Структурни фондове на Европейския съюз

Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на ЕСи представляват второто по размер перо в общия европейски бюджет. За изпълнението на тази и други общи...
messi
3 0